درباره همایش

در عصری که آن را با سه خصوصیت ناپایداری، تنوع و تازگی معرفی می کنیم شاهد ظهور رویه‌ای تازه در صحنه اقتصادی می‌باشیم، رویه‌ای که به آرامی، جنس تولید ثروت را از تولید صنعتی به تولید دانش فنی و مهندسی تبدیل می‌کند. سهم فزاینده تولید علم و خدمات مهندسی در توسعه اقتصادی کشورها خود، گواه این جابجایی قدرت در تولید ثروت می‌باشد. در این جابه‌جایی، صنایع مادر با انبوه دارایی‌های خود و بهره‌گیری از سال‌ها تجربه، نقش بسزایی را در توسعه ملی دارا می‌باشند اما در عصری که دانش در استخدام دانش است، عصری که به نام انقلاب مدیریتی معرفی میشود، تنها دانش‌مدار و دانشمند بودن در صنایع مادر با خود تعالی و ترقی به بار نخواهد آورد. شناسایی گلوگاه‌های صنایع مادر توسط توسعه خدمات فنی و مهندسی، چه از منظر درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی و ارائه راه حل‌های توسعه‌ای توسط خدمات فنی و مهندسی در صنایع مادر از ابتدایی‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه ملی در این حوزه می باشد که می‌توان این راه حل‌ها را در چهار رده دسته‌بندی کرد : حمایت‌های دولتی چه از منظر مالی و قانونی و چه از منظر سیاست‌های برون مرزی، ایجاد زیرساخت‌های برخورداری شرکت‌های ایرانی از دانش فنی و تخصص و تکنولوژی، توسعه فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها توسط گروه‌های متخصص و افزایش توان رقابتی شرکت‌های ایرانی توسط بها دادن به نیروهای جوان و مستعد و در چنین رویکردی است که دانش و مهارت در صنایع با خود ثروت و توسعه می‌آورد .

از اهداف این همایش‌می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد :

۱٫بالا بردن روحیه خودباوری و انگیزه فعالان حوزه‌های مهندسی خصوصا جوانان کارآفرین .

۲٫تطبیق پروژه‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی با راهکارهای عملیاتی و اجرایی حوزه صنعت، معدن و کشاورزی .

۳٫ایجاد زیر ساخت ارائه و عرضه توان فنی، مهندسی و مشاوره‌ای علمی و عملی محققان در مجامع داخلی و بین‌المللی.

۴٫طرح مشکلات ملی صنعتی، معدنی وکشاورزی در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و به دست‌دادن راه حل‌های عملیاتی منطقی و اجرایی.

۵٫فراهم آوردن محیطی مناسب برای تبادل اطلاعات و دیدگاه‌های تخصصی واحدهای مهندسی، مشاوره‌ای و دانشجویی.

۶٫تقدیر از فعالان و کارآفرینان حوزه‌های فنی مهندسی .

۷٫تقدیر از فعالان و کارآفرینان حوزه مشاوران صنعتی، معدنی و کشاورزی .

۸٫تقدیر و بزرگداشت پیشکسوتان حوزه علوم مهندسی (اساتید) و کارآفرینان مهندسی .

۹٫تقدیر و بزرگداشت چهره های ماندگار حوزه فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و دانشگاهی.

۱۰٫بزرگنمایی و توجه ویژه به حوزه دانشجویی مهندسی در دانشگاه‌های سراسری، علمی کاربردی، پودمانی و فنی حرفه ای .

۱۱٫دستیابی به اهداف توسعه و گسترش علوم مهندسی با طرح و تجلیل از فعالان این حوزه .

۱۲٫مرتبط کردن حوزه آموزش با حوزه فنی مهندسی و فراهم آوردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایده‌های دانشجویی.