شرایط انتخاب چهره های ماندگار

شرایط اختصاصی چهره ماندگار دانشگاهی

 

۱-داشتن مرتبه علمی استاد تمام

 

۲-تالیفات و آثار ارزشمند علمی

 

۳-کیفیت و کمیت مقالات علمی در مجلات معتبر

 

۴-میزان ارجاع دیگر مقالات علمی به مقلات استاد مورد نظر

 

۵-میزان تربیت دانشجویان نخبه

 

۶-نگارش کتب درسی – دانشگاهی با کیفیت علمی مطلوب

 

۷-مطالعات و تحقیقاتی که منشا تغییر و تحول علمی باشد

 

۸-تاسیس مراکز علمی پژوهشی

 

۹-اخذ نشان‌های معتبر داخلی و خارجی

 

۱۰-ارتقا سطح علمی دانش‌پژوهان از طریق تدریس و تحقیق

 

۱۱-ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم

 

۱۲-پیشینه و شهرت علمی مطلوب، خدمت علمی به جامعه و دارا بودن اخلاق اجتماعی مناسب

شرایط اختصاصی چهره ماندگار حوزه مهندسی

 

۱-گسترش و احیا فرهنگ مهندسی

 

۲-فعالیت‌های ارزشمند اجتماعی 

 

۳-ماندگاری

 

۴-معرفی حوزه‌های مهندسی به دانشجویان و برجسته بودن شخصیت از دید مردم کشور

 

۵-ماندگاری و برجسته بودن شخصیت از دید دیگر ملل

در انتخاب شخصیت‌های رشته‌های مهندسی، به جای مرتبه استادی دانشگاهی، اجماع نسبی اهل نظر بر شایستگی شخص منتخب ملاک اصلی است.