پرسش‌نامه تایید صلاحیت واحدهای مشاوره‌ای

صفحه ۱ از ۹
۱-مشخصات عمومی
کد پیگیری به این شماره ارسال خواهد شد لذا در ورود آن دقت فرمایید
تاریخ تأسیس
تاریخ ثبت

تخصص‌های مورد درخواست مشاور را به ترتیب اولویت و اهمیت ذکر نمایید

۲ – مشخصات مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و سهامداران
۳-اطلاعات و سوابق کاری مربوط به کارکنان امتیازآور
اطلاعات و سوابق کاری مربوط به کارکنان امتیازآور شماره ۱

مدرک تحصیلی: لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: دکترا

تاریخ اخذ مدرک
اطلاعات و سوابق کاری مربوط به کارکنان امتیازآور شماره ۲

مدرک تحصیلی: لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: دکترا

تاریخ اخذ مدرک
اطلاعات و سوابق کاری مربوط به کارکنان امتیازآور شماره ۳

مدرک تحصیلی: لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تاریخ اخذ مدرک

مدرک تحصیلی: دکترا

تاریخ اخذ مدرک
سوابق کاری به ترتیب پس از اخذ اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی
سوابق کاری به ترتیب پس از اخذ اولین مدرک تحصیلی دانشگاهی
۱- اطلاعات مربوط به آموزش و پژوهش
۲-امکانات دفتری
ج-امکانات سخت‌افزاری
 • ۱- (الزامی) نامه درخواست شرکت مبنی بر تقاضای تایید صلاحیت
 • ۲- خلاصه‌ای از سوابق و فعالیت‌های شرکت
 • ۳- تصویر گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت براساس استاندارد ایران-ایزو ۹۰۰۱ (درصورت اخذ)
 • ۴- معرفی مشاوران تمام وقت شرکت که بایستی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید گردند. (حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر)
 • ۵- تصاویر قراردادهای منعقده در زمینه مشاوره سیستم‌های مدیریتی براساس دامنه فعالیت تعیین‌شده و مشاور/ مشاوران معرفی‌شده
 • ۶- نامه حسن انجام کار مربوط به هریک از پروژه‌های انجام یافته با ذکر نام مشاور / مشاوران معرفی شده جهت تایید صلاحیت
 • ۷- سوابق سمینارهای آموزشی برگزارشده در زمینه سیستم‌های مدیریتی فعالیت دارند
 • ۸- تصویر تاییدیه آموزشی اخذ شده از سازمان ملی استاندارد توسط شرکت در زمینه سیستم‌های مدیریتی (درصورت اخذ)
 • ۹- مدارک عضویت شرکت در سازمان‌هایی که در زمینه سیستم‌های مدیریتی فعالیت دارند.
 • ۱۰- مدارک لازم جهت تایید صلاحیت مشاوران معرفی شده:
 • ۱۱- تصویر آخرین فهرست بیمه مشاوران معرفی‌شده شرکت مربوط به سازمان بیمه‌کننده
 • ۱۲- رزومه کاری مشاوران معرفی‌شده
 • ۱۳- آخرین مدرک تحصیلی مشاوران معرفی‌شده جهت تایید صلاحیت
 • ۱۴- تصاویر گواهی‌نامه‌های آموزشی اخذشده در زمینه سیستم‌های مدیریتی
 • ۱۵- نامه درخصوص سوابق قبلی مشاوران معرفی شده در زمینه سیستم‌های مدیریتی
 • ۱۶- تصویر پروانه کارشناسی استاندارد در زمینه سیستم‌های مدیریتی (درصورت اخذ)
 • ۱۷- مدارک مربوط به مشارکت فعال افراد معرفی‌شده در ممیزی‌های سیستم‌های مدیریتی مشروط بر عدم وابستگی به موسسات یا شرکت‌های گواهی‌کننده سیستم‌های مدیرتی
 • ۱۸- گواهی تدریس در دوره‌های آموزشی یا لیست حضور و غیاب شرکت‌کنندگان در دوره با امضای مدرس به‌همراه جزوات آموزشی در زمینه سیستم‌های مدیریتی (هر مشاور معرفی شده ۴ دوره)
 • ۱۹- مدارک عضویت مشاوران معرفی‌شده در سازمان‌هایی که در زمینه سیستم‌های مدیریتی فعالیت دارند
 • ۲۰- کتب و مقالات چاپ و منتشرشده در زمینه سیستم‌های مدیریتی توسط مشاور
 • ۲۱-(الزامی) تصویر فیش واریز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره کارت ۱۷۵۰-۰۰۰۸-۷۳۷۰-۶۰۶۳به نام انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی

توجه داشته باشید که ارسال مدارک ، جهت تکمیل ثبت نام مورد نیازاست. لطفا مدارک خود را در قالب فایل های تصویری با فرمت  JPG در یک CD به آدرس : خراسان رضوی، مشهد، ابتدای خیابان دانشگاه ۱۸، ساختمان ۹۹۹، طبقه سوم، واحد ۳۰۳ ارسال نمایید. در صورت عدم ارسال مدارک، ثبت نام شما ناقص و غیرقابل قبول می باشد.